HIFU.LDM 高強度聚焦緊致提拉面部管理

原價 $280 高強度聚焦緊致提拉面部管理 一次療程能淡化深層皺紋,V 面緊致提拉,改善肌膚彈力,增強細胞聯繫,改善肌膚暗沈

 • 1 小 30 分鐘
 • 59 Canadian dollars
 • Calgary - Alberta Professional Building |Vancouver - West Broadway

服務說明

了解更多 : https://www.aestheticspro.ca/aestheticspro


取消政策

Cancellation : In order to allow us an opportunity to reschedule, please provide a minimum of 24 hour notice if you need to cancel your appointment. For all student service arrangements, the decision of Aesthetics Pro shall be final and conclusive. Please feel free to subscribe to our e-mail list to receive special promotional offers and discounts on our retail product lines. 取消條款: 如需取消或更改預約時間,須提前24小時或以上給予通知。 有關一切服務內容及安排,由艾斯迪國際美容學校保留最終決定權。 歡迎訂閱我們的郵件列表,我們將向您發送最新優惠活動及產品折扣訊息。 Cancellation : Hủy Lịch Hẹn Để cho phép chúng tôi có cơ hội lên lịch lại, vui lòng cung cấp thông báo trước tối thiểu 24 giờ nếu bạn cần hủy cuộc hẹn của mình. Đối với tất cả các thỏa thuận về dịch vụ học viên, quyết định của Aesthetic Pro sẽ là quyết định cuối cùng và mang tính kết luận. Vui lòng đăng ký vào danh sách e-mail của chúng tôi để nhận được các khuyến mại và giảm giá đặc biệt cho các dòng sản phẩm bán lẻ của chúng tôi.


連絡人詳細資料

 • 320 23 Ave SW unit 303, Calgary, AB, Canada

  4034758202

  program@aespschool.com

 • 550 West Broadway unit 606, Vancouver, BC, Canada

  6045688202

  program@aespschool.com